Συνολικά 178 ημέρες εργάστηκαν οι Έλληνες το 2019, μόνο και μόνο για να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς το Δημόσιο. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών «Μάρκος Δραγούμης», καταγράφοντας μικρή βελτίωση κατά τρεις ημέρες σε σύγκριση με το 2018, όταν δουλέψαμε 181 ημέρες μόνο και μόνο για να πληρώσουμε φόρους και εισφορές.

Η έρευνα δείχνει ότι η συνολική επιβάρυνση πολιτών και επιχειρήσεων από φόρους και εισφορές το 2019 (76,5 δισ. ευρώ) είναι σχεδόν διπλάσια από το ποσό που κατέβαλαν τα νοικοκυριά την προηγούμενη χρονιά (43,1 δισ. ευρώ το 2018) για την κάλυψη των βασικών αναγκών τους (διατροφή, ένδυση, στέγαση, οικιακά αγαθά, μεταφορές και επικοινωνίες).

Η Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας είναι η μέρα που οι Έλληνες φορολογούμενοι θα απελευθερώνονταν από το βάρος των φόρων αν με τα χρήματα που κέρδιζαν από την εργασία τους έπρεπε, προτού καλύψουν τις δικές τους ανάγκες, να αποπληρώσουν πρώτα τις υποχρεώσεις τους προς το κράτος. Σύμφωνα με το ΚΕΦΙΜ, το 2019 η Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας για την Ελλάδα ήταν η 28η Ιουνίου. Από τις 365 ημέρες του χρόνου εργαστήκαμε τις 178 μόνο για να πληρώσουμε φόρους και εισφορές στο κράτος, τρεις ημέρες λιγότερο απ’ ό,τι το 2018.

Η ετήσια αυτή μείωση αποτελεί ρεκόρ δεκαετίας, καθώς αντίστοιχη μεταβολή είχε να σημειωθεί από τη διετία 2008-2009 (από 150 σε 147 ημέρες). Η χειρότερη επίδοση της Ελλάδας ως προς την Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας σημειώθηκε το 2016, όταν χρειάστηκαν 182 ημέρες εργασίας για να χρηματοδοτηθούν οι ανάγκες του κράτους.

Σύμφωνα με τις αρχικές προβλέψεις του Προϋπολογισμού του 2020 -προτού δηλαδή ξεσπάσει η πανδημία-, η Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας επρόκειτο φέτος να είναι η 27η Ιουνίου, δηλαδή μία ημέρα λιγότερη απ’ ό,τι το 2019. Ωστόσο, η αναμενόμενη μεγάλη μεταβολή των μεγεθών της ελληνικής οικονομίας ακυρώνει εκ των πραγμάτων κάθε πρόβλεψη που βασίζεται στον Προϋπολογισμό.

Το ΚΕΦΙΜ θα υπολογίσει την Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας για το 2020 απολογιστικά βάσει των σχετικών δημοσιονομικών στοιχείων, όπως αυτά θα διαμορφωθούν στην πράξη.

Πηγή: Εφημερίδα ‘Δημοκρατία’

– διαφ –

Πηγή: europost.gr