Οι μεγάλοι κερδισμένοι για το 2020, τη χρονιά του γενικευμένου lockdown λόγω της πανδημίας, ήταν οι επτά εταιρίες κοινής ωφέλειας (utilities), οι οποίες δεν επηρεάστηκαν από την κάθετη πτώση της κατανάλωσης και τη βαθιά ύφεση στην οποία εισήλθε η Ελληνική οικονομία.

Αντίθετα, έδειξαν κερδοφορία και ανθεκτικότητα απέναντι στην οικονομική λαίλαπα που έπληξε τους πολίτες της χώρας. Οι εταιρίες κοινής ωφέλειας αναπτύσσονται με σταθερό ρυθμό ετησίως, αφού από τις υπηρεσίες τους εξαρτώνται εκατομμύρια νοικοκυριά, αλλά και η διακίνηση του εμπορίου, καθώς είναι ανελαστικές οι δαπάνες των υπηρεσιών τους.

Γενικότερα, οι εταιρίες κοινής ωφέλειας θεωρούνται από το ευρύ επενδυτικό κοινό μάλλον αμυντικές χρηματιστηριακές τοποθετήσεις, καθώς πιστεύεται ότι οι συγκεκριμένες εταιρίες αντιμετωπίζουν σχετικά μικρότερους κινδύνους σε σύγκριση με πολλούς άλλους επιχειρηματικούς κλάδους. Αν και αυτό δεν είναι πάντοτε σωστό, οι συγκεκριμένες εταιρίες διακρίνονται συχνά για την ισχυρή ρευστότητα και την ισχυρή ανελαστικότητα της ζήτησης που παρουσιάζουν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τους (π.χ. νερό, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες). Επίσης, χαρακτηριστικό των utilities είναι τα μεγάλα επενδυτικά προγράμματα που σχεδιάζουν για τα επόμενα χρόνια, μέσω των οποίων προσδοκούν να αυξήσουν τον όγκο των εργασιών τους και τα κέρδη που προσφέρουν στους μετόχους τους.

Πρόκριμα για την οικονομία
Επιπρόσθετα, οι επενδύσεις αυτές αποτελούν πρόκριμα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, καθώς η χώρα καλείται να κερδίσει το στοίχημα της ανταγωνιστικότητας (λιμάνια, τηλεπικοινωνίες, ενέργεια) αλλά και της «πράσινης» ανάπτυξης (ενέργεια, υδάτινοι πόροι). Τα ετήσια αποτελέσματα της παρελθούσας χρήσης για τις εταιρίες (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΟΛΠ, ΟΛΘ) που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών έδειξαν ότι οι έξι από τις επτά εταιρίες του κλάδου που τελούν υπό διαπραγμάτευση στο Xρηματιστήριο σημείωσαν κέρδη το 2020 (πλην της ΕΥΔΑΠ λόγω έκτακτων αρνητικών αποτελεσμάτων) και, επίσης, οι έξι (πλην της ΔΕΗ, η οποία ωστόσο επέστρεψε πέρσι σε θετικό αποτέλεσμα έπειτα από χρόνια) θα προχωρήσουν φέτος σε χρηματικές διανομές προς τους μετόχους τους.

Μερίσματα
Οι μερισματικές αποδόσεις αρχίζουν από το 1,9% του ΟΛΠ και φτάνουν έως το 4,59% της ΕΥΑΘ, το 5,13% του ΟΛΘ και το 5,19% της ΕΥΔΑΠ. Στην περίπτωση του ΟΤΕ, η μερισματική απόδοση διαμορφώνεται στο 4,93%, ωστόσο οι μέτοχοι του οργανισμού θα λάβουν εκτάκτως επιπλέον ποσό μετρητών, ως αποτέλεσμα της περσινής πώλησης θυγατρικής του ομίλου στη Ρουμανία.

Την πιο «συντηρητική» πολιτική χρηματικών διανομών ακολουθεί ο ΟΛΠ, καθώς αποφάσισε να μοιράσει μόνο το 38% των καθαρών κερδών του έναντι, π.χ., του 71% του ΟΛΘ και του 87% του ΟΤΕ. Από τις επτά εταιρίες οι πέντε (ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΟΛΠ, ΟΛΘ) έκλεισαν το 2020 με θετικό καθαρό ταμείο (net cash, διαθέσιμα υψηλότερα από το σύνολο των τραπεζικών υποχρεώσεών τους), ενώ ο ΟΤΕ διακρίνεται για την πολύ ισχυρή ρευστότητα. Στο συγκεκριμένο μέτωπο τα πράγματα έχουν αρχίσει να βελτιώνονται σημαντικά στην περίπτωση της ΔEΗ, καθώς υπήρχαν σοβαρά ζητήματα ρευστότητας έως το 2019. Ειδικότερα, το 2020 έκλεισε με θετικό καθαρό ταμείο 462.500.000 για την ΕΥΔΑΠ, -81.900.000 για την ΕΥΑΘ, 60.800.000 για τον ΟΛΠ και 105.100.000 για τον ΟΛΘ. Με εξαίρεση τη ΔEΗ, καμία από τις προαναφερόμενες εισηγμένες δεν διαπραγματεύεται με δείκτη P/E ανώτερο του 20. Επίσης, υπάρχουν μετοχές που διαπραγματεύονται κάτω από τη λογιστική αξία τους (ίδια κεφάλαια), όπως, π.χ., η ΔΕΗ και η ΕΥΑΘ.

Τα σημαντικότερα οικονομικά γεγονότα
* ΑΔΜΗΕ: Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρίας στις 31/12/2020 ανέρχονταν στα 7.000.000 ευρώ. Το ποσό αυτό έχει τοποθετηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, που προσφέρει μέσο επιτόκιο 1,8%, ενώ αξίζει να τονιστεί πως η εταιρία έχει μηδενικό χρέος. Τα καθαρά κέρδη της ανήλθαν σε 43.200.000 ευρώ, σημειώνοντας μείωση 19,7% έναντι 53.700.000 το 2019.

* ΕΥΔΑΠ: Πρώτη φορά έπειτα από 21 χρόνια συνεχούς κερδοφορίας η εταιρία το 2020 εμφάνισε ζημιές 66.100.000 ευρώ από κέρδη 58.100.000 ευρώ το 2019. Το καθαρό περιθώριο κέρδους υποχώρησε στο -20% από 17,9% το 2019. Οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές εισροές για τον όμιλο αυξήθηκαν από 78.300.000 ευρώ το 2019 σε 93.200.000 ευρώ το 2020. Η ΕΥΔΑΠ βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων με το Ελληνικό Δημόσιο για την επέκταση του δικαιώματος αποκλειστικής διάθεσης ύδατος στην περιοχή αρμοδιότητάς της για την περίοδο 2021- 2040.

* EYAΘ: Η ελαφρά μείωση των κερδών οφείλεται στη μείωση της βιομηχανικής και της επαγγελματικής κατανάλωσης λόγω πανδημίας και στη μείωση της έκπτωσης συνέπειας της ΔΕΗ από 15% σε 5%, που οδήγησε στην αύξηση του κόστους ενέργειας.

* ΟΛΘ: Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 22,1%, από 16.450.000 ευρώ το 2019 σε 20.100.000 ευρώ το 2020, σχηματίζοντας το καθαρό περιθώριο κέρδους από 24% το 2019 σε 28% το 2020. Η πανδημία του Covid-19 συνεχίζεται από το 2020 και εντός του 2021, επηρεάζοντας αρνητικά όλα τα επίπεδα οικονομικής δραστηριότητας.

* ΟΛΠ: Παρά τον αντίκτυπο του Covid-19 και τις αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά
αποτελέσματα σε συγκεκριμένους επιχειρησιακούς τομείς, όπως η κρουαζιέρα, η ακτοπλοΐα και ο σταθμός αυτοκινήτων, η εταιρία πέτυχε την ομαλή συνέχιση των λιμενικών δραστηριοτήτων σε συνθήκες ασφάλειας, χωρίς να θέσει κανέναν εργαζόμενο σε καθεστώς αναστολής.

* ΔΕΗ: Το 2021 είναι η χρονιά κατά την οποία θα ξεκαθαρίσουν σημαντικά ζητήματα για τη ΔΕΗ, όπως η ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ, η ολοκλήρωση της αδειοδότησης μεγάλων επενδύσεων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πιθανώς και το επιχειρηματικό σχέδιο για τη δραστηριοποίηση στην αγορά τηλεπικοινωνιών, με βασικό «όχημα» το δίκτυο διανομής του ΔΕΔΔΗΕ.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο GOOGLE NEWS


Πηγή: europost.gr